Euroopa Ühenduse ja Jaapani vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee OTSUS nr 1/EÜ/2020, 10. detsember 2020, seoses vastavushindamisasutuste registreerimisega telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid ja raadioseadmeid käsitlevas valdkonnalisas [2021/43]