Direktiva Sveta (EU) 2017/738 z dne 27. marca 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s svincem zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP. )