Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 grudnia 2020 r.