Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. december 2020.