Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. prosince 2020.