Písemný dotaz E-2314/07 Erik Meijer (GUE/NGL) a Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisi. Konečná rozhodnutí o tom, jak je možné vyhnout se zničení významných přírodních hodnot, ke kterému by došlo v důsledku výstavby dálnice v soutěsce Kresna v Bulharsku