Rakstisks jautājums E-3883/07 iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) un Dorette Corbey (PSE) Komisijai. Jaunu ogļu spēkstaciju būvniecība