Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 7: Účetní dvůr - Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)