Europeiska unionens officiella tidning, C 329, 24 december 2005