RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU PRIVIND GARANȚIILE ACOPERITE DE LA BUGETUL GENERAL Situația la 31 decembrie 2019