Mededeling van de Commissie — Tegenwaarden van de toepassingsdrempels van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst