SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1195/81 VAN DE HEER BEYER DE RYKE AAN DE COMMISSIE: GRENSREGIO' S - EUROPEES NET VAN VERKEERSVERBINDINGEN