Věc C-287/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – DenizBank AG v. Verein für Konsumenteninformation („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Směrnice (EU) 2015/2366 – Platební služby na vnitřním trhu – Článek 4 bod 14 – Pojem ‚platební prostředek‘ – Personalizované multifunkční platební karty – Funkce komunikace v blízkém poli (NFC) – Článek 52 bod 6 písm. a) a čl. 54 odst. 1 – Informace, které musí být poskytnuty uživateli – Změna podmínek rámcové smlouvy – Mlčky učiněné přijetí – Článek 63 odst. 1 písm. a) a b) – Práva a povinnosti v souvislosti s platebními službami – Výjimka pro platební prostředky pro platby malých částek – Podmínky uplatnění – Platební prostředek bez možnosti blokace – Anonymně použitý platební prostředek – Omezení časových účinků rozsudku“)