Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987 , kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace