Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1988 o předběžném uplatňování Mezinárodní dohody o přírodním kaučuku z roku 1987