Písemný dotaz E-004804/11 Andreas Mölzer (NI) Komisi. Nová vedoucí oddělení pro autorské právo a právo na pořizování kopií pro vlastní potřebu