Zadeva C-459/15 P: Pritožba, ki jo je Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) vložila 28. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Svet