Prakash v. Komise Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 1965. # Satya Prakash proti Komisi CEEA. # Spojené věci 19-63 a 65-63. TITJUR