Kommissionens förordning (EEG) nr 1785/93 av den 30 juni 1993 om de avgörande faktorerna för tillämpning av jordbruksomräkningskurser inom textilsektorn