Komisijas Regula (EEK) Nr. 1785/93 (1993. gada 30. jūnijs) par noteicošajām dienām lauksaimniecības konversijas likmēm, ko piemēro šķiedru sektorā