Nařízení Komise (EHS) č. 1785/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělské přepočítací koeficienty používané v odvětví přadných rostlin