Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. prosince 1986. # Komise Evropských společenství proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. # Nesplnění povinnosti státem. # Věc 23/84. Komise v. Spojené království TITJUR