Písemný dotaz E-8459/10 Horst Schnellhardt (PPE) Komisi. Nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení (ES) č. 854/2004