Věc T-113/11: Žaloba podaná dne 23. února 2011 — Schutzgemeinschaft Milch eV Milcherzeugnisse eV v. Komise