Stanovisko Komise ze dne 3. června 2021 k plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu z elektrárny Sizewell C (dva britské reaktory typu EPR) nacházející se v Suffolku ve Spojeném království (Pouze anglické znění je závazné) 2021/C 221/01