Mål T-397/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Novati mot parlamentet