Lieta T-397/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Novati/Parlaments