Дело T-397/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Novati/Парламент