Uredba Sveta (EU) 2015/2265 z dne 7. decembra 2015 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2016–2018