Uredba Vijeća (EU) 2015/2265 od 7. prosinca 2015. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2016. do 2018. i upravljanju njima