Nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsbu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018