Vec C-340/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo“ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Kombinovaná nomenklatúra – Nomenklatúrne zatriedenie tovaru – Colná položka 7407 – Medené tyče, prúty a profily – Ingoty z medi alebo zo zliatiny medi v obdĺžnikovom tvare laminované za tepla)