Zadeva C-145/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. julija 2012 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2001/82/ES — Zdravila za uporabo v veterinarski medicini — Decentralizirani postopek za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini v več državah članicah — Generična zdravila, podobna že odobrenim referenčnim zdravilom — Zavrnitev validacije vloge s strani države članice — Sestava in oblika zdravila)