Cauza C-145/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2001/82/CE — Medicamente de uz veterinar — Procedură descentralizată în vederea acordării unei autorizații de introducere pe piață a unui medicament de uz veterinar în mai multe state membre — Medicamente generice similare medicamentelor de referință deja autorizate — Refuz de validare a cererii de către un stat membru — Compoziția și forma medicamentului)