Asia C-145/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.7.2012 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/82/EY — Eläinlääkkeet — Hajautettu menettely eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämiseksi useammassa jäsenvaltiossa — Jo luvan saaneiden viitelääkkeiden kanssa samankaltaiset geneeriset lääkkeet — Jäsenvaltio kieltäytyy vahvistamasta hakemusta — Lääkkeen koostumus ja muoto)