Kohtuasi C-145/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. juuli 2012 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2001/82/EÜ — Veterinaarravimid — Detsentraliseeritud menetlus müügiloa andmiseks enam kui ühes liikmesriigis — Referentsliikmesriigis juba lubatud ravimitele olemuselt sarnased ravimid — Liikmesriigi poolt valideerimata jätmine — Ravimi koostis ja selle vorm)