SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013