Forslag til afgørelse fra generaladvokat Reischl fremsat den 20. marts 1980.