OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) Rapporteur għal opinjoni: Karima Delli