Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 17. listopadu 2016$