Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. května 1985. # Claudia De Angelis proti Komisi Evropských společenství. # Úředník. # Věc 246/83. De Angelis v. Komise TITJUR