Nařízení Komise (ES) č. 2695/95 ze dne 21. listopadu 1995, kterým se v některých nařízeních týkajících se zařazení zboží nahrazují kódy stanovené na základě nomenklatury společného celního sazebníku platné k 31. prosinci 1987 kódy stanovenými na základě kombinované nomenklatury