Padomes Lēmums (ES) 2019/668 (2019. gada 15. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferences devītajā sanāksmē attiecībā uz dažu ķīmisku vielu iekļaušanu Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, III pielikumā