2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/668 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi devintajame Šalių konferencijos posėdyje, dėl tam tikrų cheminių medžiagų įtraukimo į Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedą