Neuvoston päätös (EU) 2019/668, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019, osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee tiettyjen kemikaalien luettelemista kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III