Rådets afgørelse (EU) 2019/668 af 15. april 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på det niende møde i konferencen mellem parterne til opførelsen af visse kemikalier på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel