Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA III - Institucionální a finanční ustanovení#KAPITOLA II - ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ#Oddíl 2 - Rada#Článek 116