Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 19 oktober 1989.