Oberthür v. Komise TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Mayras - 27 března 1980. # Dominique Noëlle Oberthür proti Komisi Evropských společenství. # Věc 24/79.