Vec T-176/19 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. júla 2019 — 3V Sigma/ECHA („Predbežné opatrenie — REACH — Látka uvasorb HEB — Hodnotenie — Rozhodnutie odvolacej rady ECHA — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)